Gościem Poranka Siódma9 u Marcina Fijołka był dr Szymon Kardaś z Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych.

“Wojna wydawała się z wielu powodów nieracjonalna, przynajmniej w naszej kalkulacji, że Rosja poniesie gigantyczne straty finansowe i ten rok pokaże, że rzeczywiście tak się stanie, szczególnie jeśli chodzi o wartość eksportu energetycznego, który był zawsze ważną pozycją w rosyjskim handlu zagranicznym”.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

#SzymonKardaś #EuropejskaRadaSprawZagranicznych #Siódma9 #Poranek