Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 był Draginja Nadażdin – Lekarze bez Granic.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.