Gościem Poranka Siódma9 u Katarzyny Polewko była Edyta Wojtyla z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

#EdytaWojtyla #UniwersytetWSBMerito #Siódma9 #Poranek

fot. Edyta Wojtyla – archiwum prywatne