Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 była Ewa Czaczkowska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. ocdn.eu