Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 była dr Ewa Czaczkowska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.