Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 była dr Ewa Topolewska-Siedzik – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.