Gościem Katarzyny Polewko w Poranku Siódma9 był Grzegorz Pełka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. forumpompciepla.pl