Gościem Marcina Fijołka w Poranku Siódma9 był Jan Filip Libicki – Polskie Stronnictwo Ludowe.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. FB/JanFilipLibicki