Gościem Mateusza Maranowskiego w Poranku Siódma9 był Jan Filip Libicki – Polskie Stronnictwo Ludowe.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.