Gościem Anny Czytowskiej w Poranku Siódma9 był Jan Maria Jackowski, niezrzeszony Senator Rzeczpospolitej Polski.

“Próbuje się zdekonstruować wszelkie tożsamości, identyfikacje narodowe, kulturowe i religijne. Próbuje się podważyć autorytety, a to wszystko po to, by tworzyć tzw. nowe społeczeństwo, które ma równy dystans do wszelkich tożsamości kulturowych, religijnych i narodowych. Jest to tendencja quasi-ideologiczna, która się teraz pojawia i proszę zauważyć, że w modzie jest podważanie wszelkich autorytetów i burzenie pewnego systemu wartości i odniesień”.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

#JanMariaJackowski #SenatorRP #Siódma9 #Poranek