„Świadomość grzechu jest początkiem nawrócenia. Jeżeli nie ma świadomości zła, to nie ma też potrzeby odwrócenia się od zła. Sytuacja w jakiej znalazł się Kościół, że ofiary przypominają grzechy konkretnych osób, które są przedstawicielami Kościoła, wymusza zmianę postawy. To nie pierwszy raz, kiedy nawrócenie dokonuje się poprzez wymuszenie. Naród izraelski wcale nie był skłonny do zmiany swojej postawy na pustyni. Był zmuszany do nawrócenia. Teraz jest podobnie. To, że ludzie demonstrują swoją niechęć do Kościoła, nie powinno budzić najpierw gniewu, rozżalenia, ale pytanie: dlaczego? Widocznie nie jesteśmy dość jasnymi, klarownymi świadkami Chrystusa” – powiedział w rozmowie z Anną Czytowską o. Józef Augustyn SJ, autor książki „Intymna więź z Bogiem. W obliczu grzechów Kościoła i świata” (Wydawnictwo AA).

Czy kryzys może prowadzić do czegoś dobrego? Jak walczyć z pokusą klerykalizmu? Jak nawiązać intymną więź z Bogiem?

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.