„Ta książka mówi o polityce w taki sposób, w jaki dorośli chyba już ze sobą nie rozmawiają. Autor przedstawia dzieciom czym w ogóle jest polityka, czym zajmują się politycy, prezentuje podstawowe zasady ustrojowe. Najwięcej miejsca poświęca się demokracji, jest także mowa o tym, jak ważna jest przemyślana strategia budowania rządu, czym mogą zajmować się poszczególne ministerstwa. Tłumacząc te zagadnienia prowadzi dzieci do próby odkrycia jakie mogłyby być ich własne poglądy, czyli jakie są najważniejsze dla nich wartości i w jaki sposób przekładają się na polityczne wybory” – powiedziała w rozmowie z Anną Czytowską Katarzyna Zegadło-Gałecka z Wydawnictwa Insignis. Rozmowa dotyczyła książki Richa Knighta „I kto tu rządzi? Polityka dla początkujących”.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

#Siódma9 #KatarzynaZegadłoGałecka #IktoTuRządzi

fot. Anna Czytowska