Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 był Krystian Kamiński – Konfederacja.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. FB/Krystian.Kaminski.SejmRP