Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 był Krzysztof Jurgiel.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. FB/krzysztof.jurgiel