Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 był Krzysztof Paszyk – Polskie Stronnictwo Ludowe.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. www.facebook.com/krzysztof.paszyk