Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 był ks. Adam Ulatowski z Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

#ksAdamUlatowski #OdnowawDuchuŚwiętym #Siódma9 #Poranek