Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 był ks. dr Michał Siennicki.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.