„Wszystko wskazuje na to, że żyjemy w czasach ostatecznych, nie tylko w znaczeniu teologicznym, ale również praktycznym. Wiele znaków, wypowiedzi „proroków naszych czasów” takich jak Jan Paweł II, Benedykt XVI i wielkich mistyków XX wieku jak s. Faustyna wskazują, że są to czasy bezpośrednio poprzedzające powtórne przyjście Pana Jezusa. Kiedy czas się zagęszcza, mamy środki zaradcze. Są to, mówiąc w skrócie, modlitwa i pokuta. Maryja w objawieniach mówi o zadośćuczynieniu Bogu za grzechy popełniane przez ludzi. Nawracajcie się natychmiast, bo czasu już nie mamy’ – powiedział w rozmowie z Anną Czytowską ks. Grzegorz Bliźniak, misjonarz, rekolekcjonista, założyciel kapłańskiej wspólnoty Misjonarzy Jezusa Miłosiernego. Rozmowa dotyczyła książki „Nawracajcie się natychmiast! Ks. Grzegorz Bliźniak w rozmowie z Krzysztofem Gędłkiem” (Wydawnictwo Esprit).

Zapraszam do wysłuchania rozmowy.

#Siódma9 #ksGrzegorzBliźniak #NawracajcieSięNatychmiast

fot. Anna Czytowska