Gościem Anny Czytowskiej w Poranku Siódma9 był ks. Jacek Czaplicki – Diecezja Łomżyńska.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. archiwum Radia Nadzieja