Gościem Anny Czytowskiej w Poranku Siódma9 był ks. Jacek Kotowski – Diecezja Łomżyńska.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. Archiwum Radia Nadzieja