„Piotr był geniuszem na ambonie. Miał od Boga wielki dar do tego, żeby opowiadać ludziom o Bogu, wyjaśniać Pismo Święte, robił to w sposób mistrzowski bardzo prostym i przystępnym językiem. To był talent, którego on nie zakopał, a pomnożył. Świadomie stosował pewne narzędzia językowe, technikę mówienia, wszystko było poprzedzone długą modlitwą. Piotr znał bardzo dobrze Boga, z drugiej strony bardzo dobrze znał człowieka. Przy okazji pogrzebu widziałem jak bardzo był kochany przez ludzi” – powiedział w rozmowie z Anną Czytowską ks. Jerzy Jastrzębski. Rozmowa dotyczyła książki „Dbaj o siebie. 365 dni ze słowami ks. Piotra Pawlukiewicza” (Wydawnictwo Esprit).

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

#Siódma9 #ksJerzyJastrzębski #DbajOdziś