„Wola Boża najczęściej kojarzy nam się z jakimś nieuchronnym fatum i czymś negatywnym. Tymczasem wola Boża jest miłością. W książce poszerzam rozumienie wielu słów modlitwy „Ojcze nasz”. Prymas Wyszyński mówił, że najczęściej wypowiadamy słowa tej modlitwy gdy już wszystkie argumenty zawiodą i nie mamy sił. Tymczasem wola Boża jest najlepszym wyjściem dla naszego życia. Nawet jeśli w tym momencie tego nie rozumiemy. Mam nadzieję, że ta modlitwa stanie się nam wszystkim bliższa i w sposób bardziej świadomy będziemy zwracali się do Boga” – powiedział w rozmowie z Anną Czytowską ks. Jerzy Jastrzębski, rekolekcjonista i autor książek.

Rozmowa dotyczyła wielkopostnych propozycji autora: „Droga krzyżowa z bł. ks. Jerzym Popiełuszką” oraz „Modlitwa doskonała. „Ojcze nasz” oczami prymasa Wyszyńskiego” (Wydawnictwo Esprit).

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

#Siódma9 #ksJerzyJastrzębski #ModlitwaDoskonała #książka

fot. Anna Czytowska