Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 był ks. Krzysztof Chodkowski – Diecezja Łomżyńska.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. archiwum Poranka Siódma9