Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 był ks. Marcin Sobiech – Diecezja Łomżyńska.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. archiwum Radia Nadzieja

ks. MARCIN SOBIECH