Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 był ks. Marcin Sobiech – Diecezja Łomżyńska, Parafia Burzyn.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. archiwum Radia Nadzieja