Gościem Marcina Fijołka w Poranku Siódma9 był ks. Mirosław Tykfer.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. wiez.pl