Gościem Mateusza Maranowskiego w Poranku Siódma9 był ks. prof. Andrzej Kobyliński – filozof i etyk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.