Gościem Anny Czytowskiej w Poranku Siódma9 był ks. Tomasz Trzaska, ekspert z Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

#Siódma9 #ksTomaszTrzaska #BiuroZapobieganiaZachowaniomSamobójczym

fot. FB – Tomasz Trzaska (Ksiądz)