„Każdy z nas wie i jesteśmy o tym przekonani, że najlepszy system pieczy zastępczej to system w rodzinie. Ten instytucjonalny powinien być marginalizowany, u nas tak to wygląda. Mamy na dziś 30 rodzin zastępczych, z czego 7 zawodowych, przebywa w mich ponad 50-cioro dzieci. W instytucjach typu domy dziecka mamy 5 osób. Koszty też są nieporównywalnie mniejsze jeśli chodzi o rodziny zastępcze. Doskonale wiemy też, że dziecko jest najlepiej wychowane, przygotowane do dorosłego życia dorosłego w rodzinie, nie instytucji” – powiedział w poranku Siódma9 Lech Szabłowski, starosta Powiatu Łomżyńskiego.

Jak zostać rodziną zastępczą? Czym się różni rodzina zawodowa od niezawodowej? Co się zmieniło po nowelizacji Ustawy o pieczy zastępczej? Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.