Gościem dzisiejszego wydania Poranka Siódma9 u Anny Czytowskiej był Marcin Horała z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

#MarcinHorała #MinisterstwoFunduszyiPolitykiRegionalnej #CPK #Siódma9 #Poranek

fot. Facebook – Marcin Horała