Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 był Marcin Romanowski – Suwerenna Polska.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. FB/drmarcinromanowski