„Mimo, że od sprzedaży Alaski upłynęło więcej niż 150 lat, nie mamy żadnej monografii poświęconej tej kwestii. W moim odczuciu sprzedaż Alaski była elementem pewnej rosyjskiej gry, wcale nie o defensywnym wymiarze. Wręcz przeciwnie, próbuję udowodnić tezę, którą stawiam, że to był ruch mający na celu doprowadzić do starcia wojennego między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią po to, żeby Rosja uzyskała wolną rękę do rozgrywki na Bałkanach. Ta transakcja na pozór wyglądająca na defensywną, oddanie terytorium, które z perspektywy Rosji było marginalne, poddana analizie, wcale tak nie wygląda” – powiedział w rozmowie z Anną Czytowską Marek Budzisz, historyk, analityk, autor książki „Koniec rosyjskiej Ameryki. Rozważania o przyczynach sprzedaży Alaski” (Wydawnictwo Fronda).

Jak wyglądała rosyjska kolonizacja Ameryki Północnej? Jakie były relacje rosyjsko-amerykańskie w II połowie XIX wieku? Jak sprzedaż Alaski oceniano w Rosji w XX wieku.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

#MarekBudzisz #KoniecRosyjskiejAmeryki #Siódma9 #Poranek

fot. Anna Czytowska