Gościem Katarzyny Polewko w Poranku Siódma9 była Marta Żebrowska-Gamdzyk – Akademia Łomżyńska.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. FB/akademialomzynska