Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 był Michał Kociankowski – pracownia Synergion.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. effie.pl