Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 był Michał Pyrzyk – Polskie Stronnictwo Ludowe.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. FB/MichalPyrzykSlupca