Gościem Katarzyny Polewko w Poranku Siódma9 był Michał Sopiński – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
#Siódma9 #MichałSopiński #SzkołaWyższaWymiaruSprawiedliwości
Fot. swws.edu.pl