Gościem Marcina Fijołka w Poranku Siódma9 był Kazimierz Michał Ujazdowski – Polskie Stronnictwo Ludowe.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. FB/kmujazdowski/