Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 był Michał Woś – Ministerstwo Sprawiedliwości, Służba Więzienna.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.