Gościem Anny Czytowskiej w Poranku Siódma9 był Miłosz Motyka – Polskie Stronnictwo Ludowe.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. www.facebook.com/motykamilosz