„Pielgrzymowanie zaczęło się w IX wieku, ponieważ wtedy odkryto grób św. Jakuba Apostoła. Polska wyznaczała wschodnie granice chrześcijaństwa w średniowieczu, do Hiszpanii wędrowano ponad 4 tys. km. Ojciec Jana III Sobieskiego, kiedy pobierał edukację w Paryżu, wybrał się do Hiszpanii i Portugalii, konno przemierzył fragment camino. Pierwsi odnotowani Polacy na szlakach jakubowych byli na nich w XIV wieku” – powiedziała w rozmowie z Anną Czytowską Monika Karolczuk, autorka książki „Polskie camino. Wielki przewodnik po Drogach św. Jakuba w Polsce” (Aromat Słowa).

Kiedy rozpoczęło się odtwarzanie dróg jakubowych w Polsce? Jakie są symbole camino?

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.