Otwórz player w nowym oknie

Za nami pierwszy dzień Forum Wizja Rozwoju

Za nami pierwszy dzień Forum Wizja Rozwoju

Za nami pierwszy dzień Forum Wizja Rozwoju – największego wydarzenia gospodarczego w Polsce Północnej. Przedstawiciele największych polskich przedsiębiorstw, właściciele małych, średnich i dużych firm, a także założyciele start-upów oraz innowatorzy rozpoczęli w Gdyni omawianie obszarów strategicznych dla rozwoju Polski.

Najważniejsze wystąpienie należało dziś do szefa rządu – Mateusza Morawieckiego, który wielokrotnie podkreślał istotę wsparcia państwa dla sektora stoczniowego. „Państwo jest od tego, żeby wspierać sektor stoczniowy. Cieszę się, że Terminal DCT, w który zainwestował Polski Fundusz Rozwoju, staje się największym terminalem kontenerowym na Bałtyku. Dodatkowo Gdańsk i Gdynia razem to dzisiaj największe porty przeładunkowe nad Morzem Bałtyckim”. Premier mówił także, że niepodległość warunkuje rozwój gospodarczy, a dobry rozwój gospodarczy jest elementem, który umacnia niepodległość, suwerenność każdego kraju. Morawiecki dodał, że przedsiębiorcy potrzebują współpracy z samorządami i liczy na to, że ta współpraca będzie coraz dojrzalsza. Mateusz Morawiecki chce, żeby rząd skupił się na nowym kontrakcie społecznym, na zrównoważonym rozwoju. „Żeby Chojnice, Kościerzyna i inne mniejsze miasta miały takie same szanse startu jak duże metropolie” – podkreślał. „Wkrótce bowiem cała Polska stanie się jedną wielka strefą ekonomiczną. Swoją obecnością na Forum chcę zainspirować Was do myślenia o rozwoju w perspektywie 20 lat” – podsumował Morawiecki.     

Po wystąpieniu premiera głos zabrali: minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej przekonywała, że nie jesteśmy narodem, który marzy o przejściu na emeryturę. „Przywrócenie wieku emerytalnego na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn to nie jest zmuszanie nikogo do emerytury. To tylko minimalny wiek emerytalny” – tłumaczyła Elżbieta Rafalska. „Wielu spodziewało się, że wprowadzone przez nas zmiany to będzie katastrofa dla polskiego rynku pracy, że z tego rynku pracownika odejdzie pół miliona osób, które osiągnęły uprawnienia emerytalne. Tymczasem – jak dodała minister – okazało się, że największą przeszkodą niepozwalającą kontynuować zatrudnienia jest stan zdrowia. Według danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej – do końca 2017 r. uprawnionych do przejścia na emeryturę było 414 tys. osób i z tej możliwości skorzystało ok. 80 proc. tej grupy. Wśród nich ok. 60 proc. stanowiły osoby nieaktywne na rynku pracy lub pobierające świadczenia przedemerytalne, zdrowotne, pomocy społecznej albo zasiłki dla bezrobotnych”.     

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska mówiła, że jej resort chce, aby Sejm już we wrześniu zajął się przygotowywaną przez resort ustawą zmieniającą zasady funkcjonowania obecnych szkół zawodowych. „Chcemy przekształcić je w szkoły branżowe. Mamy nadzieję, że po przyjęciu zapisów przez Radę Ministrów już w grudniu podpisze je prezydent”. Według zapowiedzi szefowej MEN – inne zmiany dotyczyć będą możliwości finansowania przez pracodawców zakupu sprzętu przez szkoły, dokładania się do pensji nauczycieli lub fundowania uczniom staży. Dzięki temu pracodawcy nie będą płacić podatku od darowizn. Zmiana ma dotyczyć również zasad finansowych samorządowych szkół branżowych. Dziś szkoła, która zarabia pieniądze, musi je oddać samorządowi. „My chcemy, żeby miała swój wyodrębniony rachunek” – powiedziała minister Zalewska. Zdaniem szefowej MEN ustawa nie będzie generować kosztów dla budżetu.

W pierwszym dniu Forum Wizja Rozwoju wykonano również milowy krok w rozwoju polskiej elektromobilności. Przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz spółek energetycznych: Enea SA, Energa-Operator SA, PGE Dystrybucja SA i Tauron Dystrybucja podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w ramach programu e-VAN. Dzięki niemu w Polsce mają szansę powstać innowacyjne, bezemisyjne pojazdy użytkowe. Chodzi o auta dostawcze, które będą dostosowane do potrzeb sygnatariuszy listu intencyjnego, aby mogły być wykorzystywane m.in. we flotach spółek do realizacji codziennych zadań.

Kolejna ważna umowa została dziś zawarta między spółką Przewozy Regionalne a Klastrem Luxtorpeda 2.0. Klaster skupia największe przedsiębiorstwa branży transportu kolejowego w Polsce. Będzie realizował Program na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju stworzony przez premiera Mateusza Morawieckiego. Jego członkowie będą sobie wzajemnie pomagać – udzielać sobie pomocy legislacyjnej i organizacyjnej, tworzyć wspólne rozwiązania biznesowe. Zadaniami klastra są: wsparcie innowacji przy zamówieniach publicznych, budowa i modernizacja taboru czy prace nad wspólnym biletem.

Na koniec dnia podczas uroczystej gali specjalna kapituła przyznała nagrody gospodarcze.

– Główną nagrodę w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu” otrzymała firma ENERGA S.A. W tej samej kategorii wyróżnienie specjalne przyznane przez organizatora wydarzenia, Fundacji Vizja Rozwoju otrzymał Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.
– w kategorii „Badania”, rozwój i transfer nowoczesnych technologii nagrodę otrzymała firma Astronika Sp. z o.o.
– w kategorii „Elektromobilność” nagrodzona została spółka Enspirion Sp z o.o.
– w kategorii „E-gospodarka” laur Forum Wizja Rozwoju trafił do spółki Fibrain Sp. z o.o.
– w kategorii „Start-up” przyznano dwie równorzędne nagrody, które otrzymały firmy Findair Sp. z o.o. oraz Sky Tronic Sp. z o.o.
– za innowacyjność nagrodę główną zdobyła firma DGT Sp. z o.o.
– w kategorii „Zarządzanie” nagroda trafiła w ręce spółki Euro-Eko Sp. z o.o.

Na drugi dzień Forum Wizja Rozwoju w Gdyni organizatorzy zaplanowali obszerny blok poświęcony tematowi srebrnej gospodarki, w czasie którego omówione zostaną zagadnienia związane z polityką senioralną oraz bloki elektromobilność, energetyka, start-up, gospodarka morska, automatyzacja i robotyzacja, transport i logistyka i społeczna odpowiedzialność biznesu. Zakończenie planowane jest na godzinę 16.30.

 

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA