Otwórz player w nowym oknie

Konkurs Papieski

Konkurs Papieski

1. Konkurs Papieski realizowany jest przez Instytut Tertio Milennio od 15 lat. Głównym celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynu papieża Jana Pawła II wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Forma, jaką organizatorzy zaproponowali uczestnikom, pomaga kształtować twórcze myślenie oraz stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Jest więc zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu katolickiej nauki społecznej.

2. Zważając na fakt zbliżającego się stulecia urodzin Karola Wojtyły, pragniemy zaproponować młodzieży tematykę konkursu, która pomoże im odkryć na nowo dziedzictwo i samą osobę Jana Pawła II. Niestety, można bowiem dostrzec, że młodzi Polacy, coraz częściej postrzegają jego postać głównie przez pryzmat powierzchownego i formalnego kultu. Z okazji zbliżających się 100. urodzin Papieża Polaka chcemy pokazać młodym, że jego nauczanie oraz przykład życia są aktualne i potrzebne dziś oraz w przyszłości.

3. W poprzedniej XIV edycji konkursu udział wzięło około sześciu tysięcy uczniów. Organizacja przedsięwzięcia o tak szerokim zasięgu nie byłaby możliwa bez ogromnego zaangażowania wolontariuszy, nauczycieli, wychowawców i katechetów oraz współpracy z licznymi patronami medialnymi, honorowymi i współorganizatorami. Przygotowania rozpoczynają się już kilka miesięcy wcześniej, rozpoczynając od wyboru hasła każdorocznej edycji, kończąc na organizacji wydarzeń finałowych w poszczególnych regionach. 

4. Konkurs Papieski to nie tylko atrakcyjne nagrody na czele z nagrodą główną jaką jest wyjazd do Rzymu. Jest to wspaniała okazja i motywacja, by odkryć na nowo dziedzictwo i samą osobę Jana Pawła II, jednocześnie weryfikując swoją wiedzę na ten temat.  

5. Konkurs skierowany jest dla uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych. Pierwszy etap, trwający w terminie od 25 lutego do 24 marca 2019, polega na rozwiązaniu quizu on-line. Można go rozwiązać z dowolnego miejsca i w dowolnym dniu (przez cały miesiąc). Aby rozwiązanie quizu było możliwe, należy się zarejestrować, klikając w zakładkę „Weź udział w konkursie” na stronie www.konkurspapieski.pl napisanie eseju na jeden spośród kilku podanych tematów, a autorzy najlepszych prac z każdego regionu wezmą udział w finale w miastach, od których pochodzą nazwy regionów. Nagrodą główną dla zwycięzcy Konkursu w poszczególnych regionach jest wycieczka do Rzymu. Więcej szczegółów na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA