Otwórz player w nowym oknie

Rusza Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego!

Rusza Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego!

Misja Uniwersytetu
Misją Powszechnego Uniwersytetu jest rozwijanie dzieła Świętego Jana Pawła II i Sługi Bożego Roberta Schumana w procesie wdrażania nauczania chrześcijańsko-społecznego poprzez powszechną edukację, formowanie Animatorów Myśli Chrześcijańsko-Społecznej, kształtowanie modelu społecznego i gospodarczego oraz angażowanie i integrację wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce, Europie i na świecie.


Cel Uniwersytetu
Celem działalności Uniwersytetu jest wpisywanie się w główną misję Roberta Schumana, która polega na kształtowaniu regulacji, funkcjonowania różnych organizacji i podmiotów społeczno-gospodarczych, umożliwiając redukowanie chaosu i zamętu otaczającego człowieka, aby ułatwiać ludziom budowanie relacji z Bogiem. Taką postawę i model działania jaki realizuje Schuman można nazwać „współczesnym upowszechnianiem i wdrażaniem wartości ewangelicznych”, która może być wzorem i zadaniem dla wszystkich osób obejmując swoim zasięgiem działaczy i liderów społecznych, a także różne podmioty państwowe, kościelne, społeczne i gospodarcze.

Więcej informacji na stronie: https://puncs.pl/rejestracja/ 

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA