Otwórz player w nowym oknie

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską nt. wymiaru sprawiedliwości

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską nt. wymiaru sprawiedliwości

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą problematyce wymiaru sprawiedliwości.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i doktorantów na problematykę wymiaru sprawiedliwości. Konkurs skierowany jest do osób, które od 1 października 2018 r. do 1 października 2021 r. obroniły pracę magisterką lub doktorską. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz doktorskie  − w szczególności z zakresu nauk społecznych.

Kapituła konkursowa bierze pod uwagę: jakość merytoryczną prac, wkład pracy w rozwój nauki w badanej dziedzinie, udział badań empirycznych w stosunku do części teoretycznej pracy, nowatorski i twórczy charakter pracy, aktualność zagadnienia, edytorski poziom pracy.

Misją organizatora jest możliwość włączenia młodych naukowców w problematykę wymiaru sprawiedliwości i promowanie osiągnięć naukowych środowiska akademickiego.

Na autorów najlepszych prac magisterskich i doktorskich czekają wartościowe nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 października 2021 roku.

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem znajdują się na stronie:https://konkursnapracenaukowe.swws.edu.pl/

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA