Otwórz player w nowym oknie

Wyzwania. Trening cnót drogą do męskości, Tim Gray, Curtis Martin

Wyzwania. Trening cnót drogą do męskości, Tim Gray, Curtis Martin

Mężczyzna potrzebuje wyzwań – szans zmierzenia się z tym, co w życiu najważniejsze.  Wyzwania  Tima Graya i Curtisa Martina to studium biblijne dla mężczyzn. Motywem przewodnim są trening duchowy i wzrastanie w cnotach: wierze, nadziei i miłości oraz roztropności, sprawiedliwości, męstwie i umiarkowaniu.

Autorzy czerpią z bogactwa biblijnego nauczania i mądrości chrześcijaństwa, by pomóc mężczyznom w dążeniu do życia, którego siłą i fundamentem są cnoty. Dzięki kończącym każdy rozdział pytaniom  Wyzwania  można czytać i podejmować indywidualnie i w grupie.

– Bóg dał nam wszystkie potrzebne środki do tego, byśmy stali się prawdziwie cnotliwymi mężczyznami. Mamy Kościół, który nas karmi i umacnia dzięki Pismu Świętemu i sakramentom. Jest w nas także obecny żywy Duch Święty (zob. Dz 2,38–42). Jesteśmy jak zawodnicy podczas treningu i musimy używać narzędzi, które mamy do dyspozycji, by przygotować się do życia, do którego zostaliśmy powołani – czytamy w Wyzwaniach ( tytuł oryginalny: Boys To Men: The Transforming Power of Virtue ).

Wyzwania to książka prezentująca rolę mężczyzny w szerokiej perspektywie, nie tylko w roli męża i ojca. Autorzy pokazują w niej proces stawania się dojrzałym mężczyzną. Książka stanowi połączenie przykładu biblijnego z nauczaniem z zakresu aretologii, czyli nauki o cnotach i wadach. Tak też zbudowane są poszczególne rozdziały, poświęcone kolejnym cnotom. Czytelnik otrzymuje praktyczne wskazówki do ćwiczenia swojego charakteru w oparciu o najlepsze wzorce chrześcijańskie. Na końcu każdego rozdziału znajdują się pytania, które mają pobudzić zarówno do myślenia, jak i stosowania nauki w codzienności.

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA