Gościem Katarzyny Polewko w Poranku Siódma9 był o. Roman Bielecki OP – Wydawnictwo W drodze.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.