“W sakramentach doświadczamy szeregu tajemnic, są to nasze sposoby dostępu do życia Jezusa Chrystusa. To wszystko, o czym czytamy w Ewangelii i to, czego Chrystus dokonał podczas swojego ziemskiego życia, jest dla nas dostepne przez udział w sakramentach” – powiedział w rozmowie z Anną Czytowską o. Tomasz Grabowski OP, prezes Wydawnictwa “W Drodze”, współautor książki “Siedem tajemnic. O sakramentach”.

O. Tomasz Grabowski OP został zapytany jak traktować sakramenty: jako początek czy zwieńczenie?

“Sakrament jest początkiem i zapowiedzią zwieńczenia. Czasem traktujemy sakramenty jako te, które dzieją sie tylko w momencie, kiedy są celebrowane. Zapominamy o tym, że ich skutek trwa w nas i jesteśmy w stanie go pomnażać. Ten, kto przyjmuje komunię świętą jest kimś, kto żyje owocami tego sakramentu. Podobnie, jeżeli odzyskujemy łaskę uświęcającą, dzięki sakramentowi pokuty i pojednania, żyjemy w kręgu Bożego działania już po samym sakramencie”.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy, w której o. Tomasz Grabowski OP wyjaśnia które sakramenty są tymi wyciskającymi charakter, dlaczego nie czekamy z sakramentem chrztu do dorosłości, czym się różni skrucha od poczucia winy oraz kiedy możemy uczcić Boga nie przyjmując komunii świętej.