Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 był Patryk Marjan – Konfederacja.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. FB/patrykmarjanpubliczny