Gościem Bartosza Święcińskiego w Poranku Siódma9 był Piotr Abramczyk ze Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

#Siódma9 #PiotrAbramczyk #ŚwiatowyRuchKatolikówNaRzeczŚrodowiska

fot. YouTube