Gościem Marcina Fijołka w Poranku Siódma9 był Piotr Łuczuk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Fot. FB/PiotrLuczuk